AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie informuje, że w dniu 25 stycznia 2021r w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grębowie będzie wydawana żywność z Banku Żywności.   W związku z zaistniałą sytuacją tj. COVID-19, prosimy o dostosowanie się do zaleceń sanitarnych tj. obowiązkowa maseczka, rękawiczki oraz zachowanie dystansu od innych osób – 1,5 m.

PODPROGRAM 2019 – efekty realizacji POPŻ

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie z terenu województwa podkarpackiego  przy współpracy z  Bankiem Żywności w Tarnobrzegu realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – wrzesień 2020.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 3. warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 457 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Grębów.

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

o  25,29  ton żywności;

o  3 796 paczek żywnościowych;

o   0   posiłków;

4. W ramach Podprogramu 2019 dla 457 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  1 warsztat edukacyjny  w ramach działań towarzyszących:

 • edukacji finansowej –  0  spotkań dla  0  uczestników
  • żywieniowo dietetycznych – 1  spotkań dla 22 uczestników
   • Kulinarnych –  0 spotkań dla 0 uczestników
   • Niemarnowania żywności – 0  spotkań dla 0 Uczestników
   • Innych działań aktywizujących – 0  spotkań dla 0  Uczestników

Z-ca Kierownika składa pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębowie serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, poczucia spełnienia i satysfakcji w służbie drugiemu człowiekowi. Niech każdy dzień tej odpowiedzialnej pracy przynosi zadowolenie oraz oczekiwane efekty. Przekazuję Państwu wyrazy uznania za trud jaki wnosicie we wsparcie oraz pomoc osobom potrzebującym, za zdolność zrozumienia drugiego człowieka, wyrozumiałość, życzliwość i tolerancję.

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie informuje, iż aktualnie nie będą wydawane artykuły spożywcze z Bank Żywności z przyczyn niezależnych od tut. Ośrodka. Informujemy, iż wznowienie wydawania żywności z Banku Żywności najprawdopodobniej nastąpi w miesiącu styczniu 2021 roku.

Czyste Powietrze
NABÓR WNIOSKÓW DLA BENEFICJENTÓW UPRAWNIONYCH DO PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA W RAMACH CZĘŚCI 2 PP „CZYSTE POWIETRZE”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił z dniem 21.10.2020 r. rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w oparciu o:
Część 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Część 2 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów, oraz w formie dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.
wzór formularza wniosku o dofinansowanie, obejmujący Część 2 programu,
Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
W ramach Części 2 programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r.
Część 2 programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r.
Beneficjentem Części 2 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
a. 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b. 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa powyżej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia Dz. Ust. 2020 r. poz. 1713.
Wójt Gminy Grębów informuje, że wnioski o wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grębowie.


Żądanie wydanie zaświadczenia wzór.pdf


OGŁOSZENIE

W związku z pandemią COVID-19 w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo sanitarne, zwracamy się do mieszkańców z prośbą o ograniczenie wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grębowie. W sytuacjach nadzwyczajnych, szczegółowo udokumentowanych, uzasadnionych oraz niecierpiących zwłoki możliwy jest bezpośredni kontakt z pracownikiem w tut. Ośrodku przez uprzednie umówienie się podczas rozmowy telefonicznej. Zachęcamy do załatwienia spraw drogą elektroniczną mail: gopsgrebow@gmail.com lub przez telefon : (15) 811 27 17 kom. 513 011 285, 503 979 355.
Osoby oczekujące na załatwienie spraw prosimy, by dostosowały się do obowiązujących wymogów sanitarnych. Dziękujemy za wyrozumiałość za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

UWAGA !

SZANOWNI PAŃSTWO!

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO

W BUDYNKU JEDNOCZEŚNIE MOŻE PRZEBYWAĆ MAX. 6 OSÓB !

PROSIMY O ZACHOWANIE

min. 1,5 METRA ODLEGŁOŚCI OD INNEGO KLIENTA !

KAŻDA OSOBA OBOWIĄZKOWO MUSI POSIADAĆ MASECZKĘ ORAZ WŁASNY DŁUGOPIS !!!

Świadczenie „Dobry start” dla ucznia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, na okres zasiłkowy (2020/2021) będą przyjmowane:– elektronicznie od 1 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych, – tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębowie przy ul. Rynek 7. Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2020 r.  do 31 sierpnia 2020 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2020 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.  będą realizowane  w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.Gdzie można pobrać wnioski: Wnioski wraz z załącznikami  można pobrać  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębowie.Ogłoszenie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie informuje, iż 2 razy w tygodniu tj. w każdy czwartek i piątek świadczona jest bezpłatna pomoc prawna w budynku Urzędu Gminy w następujących godzinach : czwartek : 15-19:00, piątek :8:00- 12:00

Ogłoszenie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie informuje, iż 2 razy w tygodniu tj. w każdy czwartek i piątek świadczona jest bezpłatna pomoc prawna w budynku Urzędu Gminy w następujących godzinach : czwartek : 15-19:00, piątek :8:00- 12:00

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie informuje, iż numer infolinii, gdzie osoby potrzebujące pomocy (pozostające w kwarantannie) mogą uzyskać wszystkie niezbędne informacje oraz zgłosić potrzeby w zakresie dostarczania posiłku, żywności, lekarstw, uzyskania pomocy psychologicznej to: 15 811 27 17.

Poradnictwo psychologiczne dla osób objętych kwarantanną jest realizowane w formie rozmowy telefonicznej pod numerem telefonu 661 667 970.


Aktualne numery kont  GOPS Grębów:Numer konta GOPS : 29 9434 0002 2001 1000 0892 0001Numer konta dla wpłacających na fundusz alimentacyjny : 45 9434 0002 2001 1000 0892 0004

                                                        OGŁOSZENIE

GOPS informuje, że z dniem 26 czerwca 2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie zmienił siedzibę. Ośrodek obecnie  mieści się   pod nowym adresem: ul. Rynek 7, 39-410 Grębów (budynek po byłym punkcie katechetycznym).

UWAGA!!!

W związku z niepokojącymi sygnałami od mieszkańców gminy kierownik GOPS w Grębowie informuje, że pracownicy ośrodka pomocy w Grębowie nie wykonują telefonów do mieszkańców z prośbą o dofinansowanie działalności ośrodka. Wszelkie tego typu telefony są próbą wyłudzenia pieniędzy i powinny być zgłoszone na policji.

Strony

AKTUALNOŚCI- koronawirus

ASYSTENT RODZINY

Cookie Policy

Formularze do pobrania – Pomoc społeczna

Formularze do pobrania – świadczenia rodzinne

Kadra Ośrodka Pomocy

KONTAKT

Nabór Pracowników

PO PŻ 2014-2020

POMOC SPOŁECZNA

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Projekt POKL

Przemoc w rodzinie

Przydatne adresy

Rejony opiekuńcze

RODO

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Jednorazowa zapomoga z tytułu się urodzenia dziecka

Program 500+

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenie pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek rodzinny

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Zadania Ośrodka

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.