AKTUALNOŚCI

 

OGŁOSZENIE

GOPS informuje, że z dniem 26 czerwca 2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie zmienia siedzibę. Ośrodek będzie się mieścił  pod nowym adresem: ul. Rynek 7, 39-410 Grębów (budynek po byłym punkcie katechetycznym). Przez pierwsze dni prosimy o kontakt pod tel  kom 513 011 285  lub 503979355.

OGŁOSZENIE

Zarządzeniem Nr 1/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębowie z dnia 25 maja 2017r. , ustalono iż dzień 16 czerwca 2017 r. jest dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grębowie – za odpracowaniem.

Od czerwca 2017r. do września 2017r. nie będzie wydawana żywność  z Banku Żywności  z przyczyn niezależnych od tut. Ośrodka.

Zmiana kryterium dochodowego dotyczącego przyznawania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 od dnia 1 stycznia 2017r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/

oraz w załącznikach poniżej, dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Aktualizacja jest związana ze zmianą kryterium dochodowego dotyczącego przyznawania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 od dnia 1 stycznia 2017 r. Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.

ZAŁĄCZNIKI:

Film Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

UWAGA!!!

W związku z niepokojącymi sygnałami od mieszkańców gminy kierownik GOPS w Grębowie informuje, że pracownicy ośrodka pomocy w Grębowie nie wykonują telefonów do mieszkańców z prośbą o dofinasowanie działalności ośrodka. Wszelkie tego typu telefony są próbą wyłudzenia pieniędzy i powinny być zgłoszone na policji.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie informuje, iż w  trzecią środę miesiąca   w tut. Ośrodku będzie można skorzystać z nieodpłatnej   porady psychologa świadczonej na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie w godzinach 13:00-17:00

 

 

 

 

 rodzina 500+

Program 500+

Od 1 kwietnia br. wchodzi w życie rządowy program Rodzina 500 +.

Zakłada on 500 zł miesięcznie wypłacane na każde drugie, trzecie i kolejne dziecko bez względu na dochód rodziny. Rodziny, w których  dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 800 zł netto miesięcznie dostaną pieniądze także na pierwsze dziecko. W rodzinach, w których wychowuje się niepełnosprawne dziecko, kryterium dochodowe jest wyższe: to 1200 zł netto miesięcznie.

Rokiem bazowym do obliczenia dochodu rodziny jest rok 2014 r.  Sposób obliczania dochodu rodziny jest taki sami, jak w przypadku zasiłku rodzinnego.

Pomoc ta formalnie nazywana jest świadczeniem wychowawczym, które przysługuje tylko na dzieci do 18. roku życia.

Aby skorzystać z tego programu, trzeba między 1 kwietnia a 30 czerwca br. złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grębowie (budynek Przedszkola). Bez względu na to, w którym momencie wniosek zostanie złożony, pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia.

Do wniosku należy dołączyć:

  • numer rachunku bankowego na, który będzie przekazywane świadczenie,

a także inne dokumenty.
Rodziny, które obecnie pobierają zasiłek rodzinny wraz z dodatkami z GOPS w Grębowie, wypełniają tylko wniosek.

Szczegółowych informacji na temat programu udzielają pracownicy działu świadczeń rodzinnych w godzinach pracy GOPS w Grębowie lub pod numerem telefonu 15 811 22 21.

Załączniki:
1. Wniosek o świadczenie wychowawcze – pobierz
2. Załączniki do wniosku – pobierz

 

 

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania AKTUALNOŚCI została wyłączona