AKTUALNOŚCI


Od dnia  21 marca  2017 r. będzie  w GOPS Grębów oraz w Stalach wydawana żywność  z Banku Żywności   do wyczerpania otrzymanej ilości.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie informuje, iż w  trzecią środę miesiąca   w tut. Ośrodku będzie można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej w godzinach 16:00- 17:00 oraz nieodpłatnej  porady psychologa świadczonej na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie w godzinach 13:00-17:00

 

 

 

 

 rodzina 500+

Program 500+

Od 1 kwietnia br. wchodzi w życie rządowy program Rodzina 500 +.

Zakłada on 500 zł miesięcznie wypłacane na każde drugie, trzecie i kolejne dziecko bez względu na dochód rodziny. Rodziny, w których  dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 800 zł netto miesięcznie dostaną pieniądze także na pierwsze dziecko. W rodzinach, w których wychowuje się niepełnosprawne dziecko, kryterium dochodowe jest wyższe: to 1200 zł netto miesięcznie.

Rokiem bazowym do obliczenia dochodu rodziny jest rok 2014 r.  Sposób obliczania dochodu rodziny jest taki sami, jak w przypadku zasiłku rodzinnego.

Pomoc ta formalnie nazywana jest świadczeniem wychowawczym, które przysługuje tylko na dzieci do 18. roku życia.

Aby skorzystać z tego programu, trzeba między 1 kwietnia a 30 czerwca br. złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grębowie (budynek Przedszkola). Bez względu na to, w którym momencie wniosek zostanie złożony, pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia.

Do wniosku należy dołączyć:

  • numer rachunku bankowego na, który będzie przekazywane świadczenie,

a także inne dokumenty.
Rodziny, które obecnie pobierają zasiłek rodzinny wraz z dodatkami z GOPS w Grębowie, wypełniają tylko wniosek.

Szczegółowych informacji na temat programu udzielają pracownicy działu świadczeń rodzinnych w godzinach pracy GOPS w Grębowie lub pod numerem telefonu 15 811 22 21.

Załączniki:
1. Wniosek o świadczenie wychowawcze – pobierz
2. Załączniki do wniosku – pobierz

 

 

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania AKTUALNOŚCI została wyłączona