Rejony opiekuńcze

Rejony opiekuńcze

Obszarem działania GOPS w Grębowie jest teren Gminy Grębów. Gmina podzielona jest na 5  rejonów opiekuńczych tj.:

Zofia Mierzwa – obsługuje miejscowość: Grębów,

Irena Maciuba –obsługuje miejscowości: Stale,

Magdalena Janeczko – obsługuje miejscowości:  Zabrnie, Poręby Furmańskie i Jamnica,

Renata Borkowska – obsługuje miejscowości:  Krawce i Wydrza,

Monika Kobyłecka – obsługuje miejscowości: Żupawa,  Zapolednik, Nowy Grębów,

Opracowała: Renata Borkowska