Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Załącznik Nr 1 do Uchwały  Rady Gminy w Grębowie  Nr XXX.182.2021 z  dnia 19.03.2021 r. w sprawie: przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2026”

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2026