Program 500+

rodzina 500+

Program 500+

Informacja na okres zasiłkowy 2018/2019 dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego 500 +

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie przypomina o konieczności złożenia nowego wniosku na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenie wychowawcze 500+ w celu kontynuowania wypłaty tychże zasiłków.

Wnioski na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze 500+ można składać od 1 sierpnia 2018 roku.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r., można składać od 1 sierpnia 2017 r. Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku. W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

Analogiczny mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach, tj.:

  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego,
  • wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.

W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Wnioskodawcom, którym uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa proponujemy by wnioski składali osobiście w GOPS, ponieważ urzędnik poinformuje jakie w danej sytuacji należy dołączyć dokumenty do wniosku.

Zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z dnia 26 lipca 2017 r. poz. 1428) obowiązują nowe wzory wniosków na :

  • świadczenia rodzinne ,
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
  • świadczenie wychowawcze 500+.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej ministerstwa www.mpips.gov.pl lub w siedzibie GOPS w Grębowie, ul. Rynek 7 (były punkt katechetyczny).

Informujemy, że kryterium dochodowe, oraz wysokość świadczeń nie ulega zmianie i obowiązuje z okresu zasiłkowego 2016/2017.

Zapraszamy do składania wniosków drogą elektroniczną  na drugie i kolejne dziecko na świadczenie wychowawcze 500+.

Na stary okres zasiłkowy 2016/2017 od 1 sierpnia 2017 r. również obowiązują nowe wzory wniosków.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie GOPS w Grębowie lub pod numerem telefonu 15 811 22 21

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin znajdują się w zakładce- AKTUALNOŚCI