Program 500+

rodzina 500+

Program 500+

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (nowy okres 2021/22)

Informacja na okres zasiłkowy 2021/2022 dot. świadczenia wychowawczego 500 +

Wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ można składać od 1 kwietnia 2021 roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

– do dnia 30 kwietnia 2021 r.:
ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021,

– od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021 r.
ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 lipca 2021,

– od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2021 r.
ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 sierpnia 2021,

– od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2021 r.
ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 września 2021 r.

– 1 sierpnia 2021 do dnia 31 sierpnia 2021 r.
ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 października tego roku.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., można składać od 1 kwietnia 2021 r.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej ministerstwa www.mpips.gov.pl lub w siedzibie GOPS w Grębowie, ul. Rynek 7 (były punkt katechetyczny).

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie GOPS w Grębowie lub pod numerem telefonu 15 811 27 17 wew. 25, 26