Projekt POKL

Projekt POKL z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Czas na aktywność w Gminie Grębów
Od początku 2009 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy pod  nazwą „Czas na aktywność w Gminie Grębów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest kierowany do osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej lub nie pracujących, korzystających z pomocy GOPS. Celem głównym przedsięwzięcia jest zdobycie nowych umiejętności zawodowych i podjęcie zatrudnienia przez wszystkich uczestników projektu i tym samym wykluczenie ich z grona osób długotrwale wyłączonych z rynku pracy. W ramach projektu oferujemy osobom wsparcie, które umożliwi im uniezależnienie się od otrzymywanej pomocy społecznej i powrót na rynek pracy. Wsparcie to polega na: udziale w treningu kompetencji społecznych i terapii psychologicznej prowadzonych przez psychologa oraz  udziale w kursach i szkoleniach zawodowych. Uczestnicy projektu mogą liczyć na zwrot kosztów dojazdu i na zasiłki celowe.
Dotychczas w wyniku zakończonych projektów przeszkolono 35 osób – 32 kobiety i 3 mężczyzn przygotowując ich do wejścia na rynek pracy, poprzez podniesienie i uzyskanie następujących kwalifikacji zawodowych:

  • kierowca wózków jezdnych napędzanych;
  • kucharz małej gastronomii;
  • wizażysta z elementami manicure;
  • monter wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacji i centralnego ogrzewania;
  • opiekun osób starszych;
  • kasjer-sprzedawca, wraz z obsługą kasy fiskalnej
  • florystyka.

Przez 5  lata realizacji projektu systemowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie pozyskał na rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 224 536,10 złotych.
W 2014 roku  rozpoczęła  się kolejna edycja projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Grębów”  Rekrutacja projektu została zakończona w marcu 2014 r.  Proces rekrutacji  odbywał się zgodnie z polityką równych szans, która zapewniała jednakowy dostęp i możliwość wzięcia udziału w projekcie wszystkim chętnym osobom bez względu na płeć, czy niepełnosprawność.

Obecnie 6  pań uczestniczy w tegorocznej edycji projektu, zdobywając nowe umiejętności w szkoleniu zawodowym – sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i podstawą obsługi komputera.

20141229_110336         20141229_110313

Opracowała: Katarzyna Czerniec
Aktualizowała: Renata Borkowska